Numerki
Aby uniknąć momentu, w którym goście chaotycznie szukają wolnych miejsc na początku wesela, warto wcześniej zadbać o odpowiednie rozmieszczenie biesiadników. Dzięki temu Wasi bliscy nie zostaną usadzeni pomiędzy obcymi osobami, co mogłoby popsuć im całą imprezę. Odnalezienie właściwego stołu ułatwia ich numeracja! Wykorzystaj do tego drewniane numerki.